Skip to main content
Principal Shaun Hurtado
1800 Encina Avenue
Modesto, CA 95354
Hours: 8 a.m. - 4 p.m.
209.574.1906

Daily Bulletins

Tuesday, May 24, 2022

 

Friday, May 19, 2022

 

Tuesday, May 17, 2022

Monday, May 16, 2022

 

Wednesday, May 11, 2022

Tuesday, May 10, 2022

Monday, May 9, 2022

 

Thursday, May 5, 2022

Wednesday, May 4, 2022

Tueaday, May 03, 2022

Monday, May 02, 2022

 

Wednesday, April 27, 2022

Tuesday, April 26, 2022

Monday, April 25, 2022

 

Thursday, April 21, 2022

Wednesday, April 20, 2022

Tuesday, April 19, 2022

Monday, April 18, 2022

 

Friday, April 15 – No School

Thursday, April 14, 2022

Wednesday, April 13, 2022

Tuesday, April 12, 2022

Monday, April 11, 2022

 

Thursday, April 07, 2022

Wednesday, April 06, 2022

Tuesday, April 05, 2022

 

Thursday, March 31, 2022

Wednesday, March 30, 2022

Tuesday, March 29, 2022

Monday, March 28, 2022

 

Thursday, March 17, 2022

Tuesday, March 15, 2022

 

Thursday, March 10, 2022

Wednesday, March 09, 2022

Tuesday, March 08, 2022

Monday, March 07, 2022

 

Friday, March 04, 2022

Thursday, March 03, 2022

Wednesday, March 02, 2022

Tuesday, March 01, 2022

Monday, February 28, 2022

 

Friday, February 25, 2022

Thursday, February 24, 2022

Wednesday, February 23, 2022

Tuesday, February 22, 2022

 

Friday, February 18, 2022

Thursday, February 17, 2022

Wednesday, February 16, 2022

Tuesday, February 15, 2022

 

Thursday, February 10, 2022

Wednesday, February 09, 2022

Tuesday, February 08, 2022

 

Friday, February 04, 2022

Thursday, February 03, 2022

Wednesday, February 02, 2022

Tuesday, February 01, 2022

 

Monday, January 24, 2022

 

Thursday, January 20, 2022

Wednesday, January 19, 2022

 

Thursday, December 16, 2021

Wednesday, December 15, 2021

Tuesday, December 14, 2021

Monday, December 13, 2021

 

 

Thursday, December 09, 2021

Wednesday, December 08, 2021

Tuesday, December 07, 2021

Monday, December 06, 2021

 

Friday, December 03, 2021

Thursday, December 02, 2021

Wednesday, December 01, 2021

Tuesday, November 30, 2021

Monday, November 29, 2021

 

Friday, November 26, 2021 0 No School – Thanksgiving Holiday

Thursday, November 25, 2021 – No School – Thanksgiving Holiday

Wednesday, November 24, 2021

Tuesday, November 23, 2021

Monday, November 22, 2021

 

Friday, November 19, 2021

Thursday, November 18, 2021

Wednesday, November 17, 2021

Tuesday, November 16, 2021

Monday, November 15, 2021

 

Friday, November 12, 2021

Thursday, November 11, 2021 No School – Vererans’ Day

Wednesday, November 10, 2021

Tuesday, November 09, 2021

Monday, November 08, 2021

 

Friday, November 05, 2021

Thursday, November 04, 2021

Wednesday, November 03, 2021

Tuesday, November 02, 2021

Monday, November 01, 2021

 

Thursday, October 28, 2021

Wednesday, October 27, 2021

 

 

Thursday, October 21, 2021

Wednesday, October 20, 2021

Tuesday, October 19, 2021

Monday, October 18, 2021

 

Thursday, October 14, 2021